ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0312 229 29 63

Diyanet

Diyanet Bir-Sen

2020 Yılında Yapılan Sınav Sonucuna Göre İlçe Müftülüğü (Yedek-3) Atamalarıyla İlgili Duyuru

- +

İlçe Müftülüğü için 19/07/2020 tarihinde yapılan yazılı, 13/10/2020-16/11/2020 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucu başarılı olan yedek adaylardan 86 ile 91 arası 6 kişinin atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır: 
1-Sınavda başarılı olan İlçe Müftüsü adayları, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre 4 üncü sınıf ilçelere atanacaklardır

.2-Adayların 19/02/2021 tarihinde başlayıp 21/02/2021 tarihinde Pazar günü saat 23.55‘e kadar tercih işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinde “Sınav İşlemleri” menüsünden yapmaları gerekmektedir. 

3-Adayların tercihlerine göre yerleştirilme işlemi, yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması alınarak yapılacaktır. Bunda eşitlik olması halinde sırasıyla;      

1.Yazılı sınav puanı yüksek olana,    

 2.Hizmet süresi fazla olana,    

  3.Doğum tarihi önce olana öncelik verilerek yapılacaktır.

4-Adaylar ilan edilen yerler için 6 tercihte bulunabileceklerdir.

 5-Adaylar tercih dışı seçenek olarak;     

1.“Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum.”   

  2.“Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

6-Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan “Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum.” seçeneğini işaretleyenler ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir

.7-“Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum.” seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanlar;     

1.Sınav sonucu elde etmiş oldukları İlçe Müftüsü olarak atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.     

 2.Bu kişilerden daha sonra İlçe Müftüsü olmak isteyenlerin mevzuat gereği yeniden İlçe Müftülüğü sınavına girmeleri gerekmektedir.

 8-“Re’sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum.” seçeneğini işaretleyen adaylar ile tercihlerinden birine yerleşenlerden bulunduğu yerde mazereti (sağlık, aile birliği, engellilik, şehit ve gazi yakınlığı ve diğer mazeretler dâhil) devam eden adaylar atandığı yere başladığı takdirde asgari hizmet süresini tamamlamadan hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaklardır.

 9-Adaylardan halen yurt dışı teşkilatında geçici görevde olanların kanuni süresi içinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. İlçe Müftüsü olarak atanma hakkından feragat ederek yurt dışındaki görevlerine devam etmek isteyenlerin, feragat dilekçelerini 26/02/2021 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.

10-Adayların atamaya esas olan;       1.https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama adresinden alınacak İlahiyat Fakültesi lisans veya denklik mezuniyet belgesini,     

2.İhtisas kursu bitirme belgesini,Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama I Daire Başkanlığına 26/02/2021 tarihine kadar önce e-posta daha sonra posta yoluyla veya elden göndermeleri gerekmektedir. İlgili evrakı süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

11-İlçe Müftülüğü yer tespiti ve tercih ile ilgili bilgiler hakkında https://www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir. 

12-Yer tespiti işlemleri ile ilgili (0 312 295 77 91- 84 43) numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir.E-Posta Adresiatama1@diyanet.gov.tr

NOT: Kalan yedek ilçe müftüsü adaylarının atama işlemleri yeni sınav ilanına kadar yapılabilecek, sırası gelen yedek aday o gün münhal olan 4. sınıf ilçe müftülüğü kadrosuna atanacak, bu kadrolara atanmayı kabul etmeyen adaylar sınav sonucu elde etmiş oldukları ilçe müftüsü olarak atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır. Bu kişilerden daha sonra İlçe Müftüsü olmak isteyenlerin mevzuat gereği yeniden İlçe Müftülüğü sınavına girmeleri gerekmektedir.

KAYNAK: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.