ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0312 229 29 63

4688 SAYILI YASA YENİDEN DÜZENLENSİN

- +

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’teki gurup toplantısında, “Tek tek her meslek kuruluşuyla ilgili düzenleme için Meclisimiz harekete geçmelidir” sözlerine atıfta bulunarak, düzenlemenin sadece meslek kuruluşlarıyla sınırlı kalmamasını memur sendika yasasının da yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını desteklediklerini belirten Hasan Türüt, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın Meclis’teki gurup toplantısında yaptığı konuşmayı yerinde ve doğru bir düşünce olarak değerlendiriyor ve destekliyoruz. Zira sivil toplum kuruluşları ancak ilgili yasa ve tüzüklerinde belirtilen faaliyetleri yürütebilirler. Bunun dışında siyasi konulara giremezler. Hükümete ayar vermeye kalkamazlar. Bunlar mevcut yasa kapsamında suçtur. Sivil toplum kuruluşları, toplum yararına öneride bulunabilir ama terör örgütlerinin faaliyetlerini sözlü veya yazılı olarak ima yollu da olsa destekleyemezler. Dolayısıyla açıkça Anayasa ve mevcut yasalara aykırı faaliyette bulunmaları, bu yönde ısrarcı davranmaları ve açıklamalarda bulunmaları kamu düzenini bozar. Toplum yararına faaliyette bulunmadıkları ve amaçlarından saptıkları tespit edilen STK’ların derhal kapatılması toplum yararınadır.

Diyanet Hizmet Kolunda faaliyette olan bir sendika olarak, üyelerinin ve hizmet kolunda çalışanların hak ve menfaatlerini gözetmeyen, hizmet kolunda ayrımcılığa neden olan, çalışma barışını ve huzurunu bozan sendikalarında kendilerine çeki düzen vermesi açısından bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtmek istiyorum.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda geçen “yetkili sendika” ibaresinin kaldırılmasını istiyoruz. Toplu Sözleşme masalarında diğer sendika üyeleri temsil edilmemektedir. Çünkü yetkili sendika kendi üyelerinden topladığı bilgilerle masaya oturmaktadır. Diğer sendikaların tespit ettiği sorunlar ve çözüm önerileri ne yazık ki toplu sözleşme masasına yansıtılmıyor. Bu temsiliyette hakkaniyet yok; hakkaniyetin olmadığı yerde güvensizlik baş gösterir. Yetkili sendika adeta Diyanet İşleri Başkanlığına çöreklenmiştir; kurumun tek sahibi gibi hareket etmekte, atamaları kendilerinin yaptırdığını ima eden vb. davranış ve söylemleri nedeniyle diğer sendikalar üzerinde fiili olarak baskı oluşturmaktadır. Kurumun taşra teşkilatlarında yetkili sendikanın faaliyet odası açılırken diğer sendikalara çalışma odası verilmemektedir.

Belirtilen nedenlerle 4688 Sayılı Yasa’da acilen bir düzenleme yapılması ve yetkili sendika ibaresinin yasadan çıkartılarak tüm sendikaların hak ve hukukunun tesis edilmesi gerekmektedir. Bu itibarla Sayın Cumhurbaşkanımızın dikkatine sunmak istediğimiz bu konuların bir an önce hayata geçirilerek kurum personellerinin rahat ve huzurlu bir şekilde çalışmalarının sağlanması gerektiğini belirtmek istiyorum.”