ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0312 229 29 63

Haberler

Diyanet Bir-Sen

Hasan TÜRÜT: “Görüşülmekte olan Torba Yasa da Sosyal ve Mesleki Sorunlar Çözülsün.”

- +

Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, TBMM’de görüşülmekte olan torba yasanın aynı zamanda toplumsal sorunların ortak akılla çözülmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapanların beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Torba Yasa da birden fazla farklı konuların bulunduğuna dikkat çeken Hasan Türüt, İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, din hizmetlerinde kullanılacak olan binaların devletin genel bütçesinden yapılması, sözleşmeli personeller için kamu personel rejiminde reform yapılması, ev kadınlarına emeklilik hakkı verilmesi vb. gibi konuların da halkı memnun edecek şekilde yasallaşması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

İstanbul Sözleşmesi’nin Uygulanmasına Son Verilmelidir: Günümüzün en önemli sosyal problemi kadına yönelik şiddettir. Önlenemiyor ve kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Bunun; dini, ekonomik, sosyolojik ve kültürel nedenleri var. İstanbul Sözleşmesi gibi Hıristiyan Avrupa’nın dayattığı ucube sözleşmenin dini ve milli kültürümüze ters düşen maddeleri kadına yönelik şiddetin artmasında en önemli nedendir! Çünkü kadının aile ve toplum içindeki yerini yok etmiş, maneviyatını çökertmiştir. Bu sözleşmenin ülkemizde uygulanmasına derhal son verilmelidir.

Kur’an Kursu Öğreticilerine “Öğretmenlik” Statüsü Verilmelidir: Diyanet İşleri Başkanlığında “öğretici” unvanıyla görev yapanlara da öğretmenlik hakkı verilerek öğretmenlerin yararlandığı sosyal haklardan yararlanması sağlanmalıdır.

Sözleşmeli Personeller İçin Kamu Personel Yasasında Reform Yapılmalıdır: 4/B kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin sorunlarının çözülmesi, “sözleşmeli” statü adı verilen ucube istihdam şeklinin kaldırılarak tüm sözleşmelilerin ve ailelerinin mağduriyetinin giderilmesi, aynı zamanda devlet için ciddi problem olan bu istihdamın ortadan kaldırılarak tamamının kadroya alınmak suretiyle kapsamlı bir reform yapılması zorunludur.

Diyanet Akademisi Bir an Önce Kurulmalıdır: Diyanet Akademi’nin kurulması ile İlahiyat, İmam Hatip Lisesi vb. eğitim kurumlarına katılıp bunlar üzerinden gelecek olan insanların Diyanet’e katılmadan önce kıraat, mezhep ve bölge farklılıkları, Diyanet’e adaptasyon ve çağın getirdiği tüm sorunları bilmek, öğrenmek ve tanımak gibi bir fırsat oluşturacağı düşüncesiyle Diyanet Akademisi’nin bir an önce kurulması gerekmektedir.                         

Din Hizmetlerine Ait Kamu Binaları Devlet Tarafından Yapılsın: Diyanet İşleri Başkanlığınca planlanan, hizmete sunulan ve sunulacak olan bina ve müştemilatların; cami, Kur’an kursu, Diyanet Evi, Eğitim Merkezi; İhtisas Eğitim Merkezleri, Diyanet Akademisi,  Müftülük Evi, 4-6 yaş kurs, eğitim öncesi binaları gibi hizmet binalarının genel bütçeden yapılması için düzenleme yapılmalıdır.

Din Görevlilerine Sicil ve Disiplin Affı Getirilmesi: Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan din görevlilerinin sorunlarına çözüm bekliyoruz. Bu sorunlarından biri de haksız yere soruşturma geçirerek sicili bozulan ve disiplin cezası alan din görevlilerinin yaşadığı sorundur. Bu şekilde mağdur olan din görevlilerine sicil ve disiplin affı getirilmesini bekliyoruz.

3600 Ek Göstergenin Verilmesini İstiyoruz: 3600 ek göstergenin görevi ve unvanı ne olursa olsun tüm personeli kapsamasını istiyoruz. Ayrıca ek gösterge yükseltilirken Diyanet İşleri Başkanlığından emekli olan tüm personelin kapsamını istiyoruz. Düzenlemenin beklentiyi karşılayacak şekilde adil olmasını ve Meclis’te görüşülmekte olan torba yasa ile çıkmasını bekliyoruz.

Ev Kadınlarına Emeklilik Hakkı Verilmesi Hakkındaki Teklif Yasallaşsın:  2020 yılı içinde herhangi bir işte sigortalı çalışmamış ve hiç sigorta girişi yapılmamış olan ev kadınlarına emeklilik hakkı verilmesi için düzenlenen “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuş ancak bugüne kadar yasallaşmamıştır. Yasa tasarısının bir an önce kabul edilerek hayata geçirilmesini istiyoruz.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Yeniden Düzenlensin: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda geçen “yetkili sendika” ibaresinin kaldırılmasını istiyoruz. Toplu Sözleşme masalarında diğer sendika üyeleri temsil edilmemektedir. Bu temsiliyette hakkaniyet yok; hakkaniyetin olmadığı yerde güvensizlik baş gösterir. Yetkili sendika adeta Diyanet İşleri Başkanlığına çöreklenmiştir; kurumun tek sahibi gibi hareket etmekte, atamaları kendilerinin yaptırdığını ima eden vb. davranış ve söylemleri nedeniyle diğer sendikalar üzerinde fiili olarak baskı oluşturmaktadır. Kurumun taşra teşkilatlarında yetkili sendikanın faaliyet odası açılırken diğer sendikalara çalışma odası verilmemektedir. Bu nedenlerle 4688 Sayılı Yasa’nın yeniden düzenlenmesi zorunludur.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.

avatar
09Aralık