ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0312 229 29 63

Haberler

Diyanet Bir-Sen

İHD, İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN CESARET ALIYOR

- +

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Ankara Hacı Bayram Camisinde kıldırılan temsili Cuma namazı hutbesi mahkemelik oldu. Hutbe de geçen eşcinselliğe ait sözlerin suç olduğu iddia edilerek İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine basın açıklaması yapan Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt,  İnsan Hakları Derneği’nin ahlaksızlığı savunduğunu belirterek sert sözlerle eleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın temsili Cuma namazı hutbesinde yüce varlık olarak yaratılan insanın kendisini ve neslini korumasına yönelik sözlerinin ayetlerden alınan cümleler olduğuna dikkat çeken Türüt, dolayısıyla İnsan Hakları Derneğinin ayetlerin insanlara öğüt veren cümlelerinden rahatsızlık duyduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

“İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güzel bilgiyle toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmek için kurulan Diyanet işleri Başkanlığı’nın Kur’an’ın hükümlerini açıklamasından ve insanlara doğru bilgileri kaynağından aktarmasından doğal bir şey olamaz. Amacı ve ilkeleri belli olan kurumun ahlaksızlığı, eşcinselliği, flörtü, nikâhsız yaşamayı övmesi beklenemez. İHD bu cesareti İstanbul Sözleşmesinden alıyor. Çünkü bu sözleşme aileleri parçalama, Müslüman toplumun ahlakını yozlaştırma ve yok etme sözleşmesidir. Bu sözleşme eşcinselleri, nikâhsız yaşamayı, flörtü ve ahlaksızlığı koruyan bir sözleşmedir.

Cenabı Allah İsrâ Suresi 32. Ayette şöyle buyuruyor: “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” Mümtehine Suresi 12. Ayette ise; “Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah’tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.” diye emrediyor ki, Allah Celle ve Celalühü’nün erkeğin erkeğe yaklaşmasını, yani kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunmayı, diğer adıyla homoseksüelliği ve zina gibi konuları ahlaksız davranışlar olarak nitelemiş, sağlık açısından da zararlı olduğu için bu tür davranışları kesin olarak haram kılıp yasaklamıştır. Zinayı ve eşcinselliği lanetleyen pek çok ayet bulunmaktadır. Allah, Kur’an-ı Kerim’de sosyal ve beşeri hayatı düzenleyen kuralları çok açık bir şekilde açıklamıştır. Nitekim A’râf Sûresi 80 Ayette, “Lût’u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: “Sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz?” 81. Ayette ise; “Çünkü siz, kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz.” Şuarâ Sûresi 165 ve 166. Ayetlerde, “Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz.” diye buyuruyor.

İslam dini zinayı en büyük haramlardan kabul ederek yasaklanmıştır. Eşcinselliğin hastalıklara neden olduğu günümüz Tıp literatüründe de söyleniyor. Cenabı Allah’ta eşcinselliği lanetleyerek yasaklamıştır. Diyanet İşleri Başkanı’nın hutbede ifade ettiği sözler kendi sözleri değil, bizzat Kur’an’da Allah’ın insanlara verdiği öğütler ve uyarılardır. Bu nedenlerle bu kurumun insanların kötülüklerden korunması için uyarması doğrudur.  İnsan Hakları Derneği (İHD)’nin Kur’an’dan alıntı yapılan bu sözlere değil, Sayın Başkanı zamanlamanın ve uygulamanın uygun olmadığı konusunda uyarabilirdi.  İHD’nin, Allah’ın emirleri kapsamında ifade edilmiş olan sözlerin suç teşkil ettiği düşüncesine katılmıyoruz. Böyle bir düşünceden hareket edilmesi, Allah’ın emirlerinden, Kur’an’dan ve sünnetten rahatsızlık duyduğu anlamını taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve bu kurumun onurlu mensupları Allah’ın emirlerini irşat ederek insanları uyarmaya devam edeceklerdir. İHD gibi ucuz kahramanlığa soyunanlara sadece güler geçeriz. Haramı, zinayı ve ahlaksızlığı savunanların toplumdaki yeri bellidir! Cenabı Allah böceği yaratırken onun yaratılışına bir anlam yüklemiştir. Ahlaksızlığı ve haram işleri savunanları da yaratmış ki, insanlar onurlu yaşayanların, ahlakın, erdemin ve namusun değerini anlasın, iyi ile kötüyü, çirkin ile güzel davranışları karşılaştırma imkânı bulabilsinler ve yaşantılarını buna göre düzenlesinler.

Diyanet Bir-Sen her türlü ahlaksızlığın ve haram işlerin karşısındadır. Diyanet’e ve dine dil uzattırmayız. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumu küçümsemeye ve yıpratmaya kalkan hadsizlere haddini bildirecek kadar da güçlüyüz. Anayasal görevini yerine getiren Diyanet İşleri Başkanı’nın görevini engellemeye çalışan İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi hakkında Cumhuriyet Savcılarını resen soruşturma başlatmaya davet ediyorum. Hiç kimsenin teşkilatımızı tartışma, karalama ve yıpratma odağı haline getirmesine izin vermeyiz. Bu nedenlerle ahlaksızlığı ve onursuz yaşantıyı savunanlar, İslam dinini, Peygamberi, Kur’an-ı ve sünneti karalamayı ve Allah’a isyanı kendilerine görev biçenler başta olmak üzere herkes Müslüman toplumun değerlerine, ahlaki kurallarına ve neslimizin sağlıklı yetişmesine yönelik Allah’ın emir ve yasaklarına saygı duymak zorundadırlar. Kur’an’ın hükümleri tartışma konusu yapılamaz. Bu çerçevede İnsan Hakları Derneği 8İHD) Ankara Şubesini şiddetle kınıyor ve bu sapkın düşüncelerinden vazgeçerek Cenabı Allah’ın buyurduğu gibi erdemli davranmaya davet ediyorum. ”

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.