ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0312 229 29 63

Bizden Haberler

Diyanet Bir-Sen

Murakıpların Mesleki Sorunları Çözülmelidir

- +

Diyanet Bir-Sen Disiplin Kurulu Başkanı İsmail Mergen, Murakıpların mesleki sorunlarının göz ardı edildiğine dikkat çekti. Murakıpların, Diyanet işleri Başkanlığının kuruluşundan günümüze kadar taşradaki denetim, inceleme, ön, inceleme, soruşturma gibi tahkikat işlerini yürüten ancak diğer kurumlarda çalışan denetim görevlilerinin yararlandığı özlük haklarından yararlanamadıklarını söyledi.

Mergen, Murakıpların denetlediği ve soruşturmasını yaptığı personelden daha düşük özlük ve mali haklara sahip olduğunu ancak bugüne kadar bu sorunların düzeltilmesi için herhangi bir adım atılmadığını belirterek, 2014 yılında Diyanet işleri Başkanlığında çalışan Murakıpların denetim sınıfına (il Müfettişi/İl denetmeni) geçirilmek sureti ile özlük haklarında bir iyileştirme planlandığını fakat Meclis Plan Bütçe Komisyonundan geçtikten sonra o dönem torba yasaya girmesine rağmen bilinmeyen bir nedenle torba yasadan çıkartıldığını söyledi.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 12 inci maddesinde “(Ek fıkra: 23/8/2011-KHK-653/10 md.) Murakıp, il ve ilçe müftülüklerine bağlı olarak taşra teşkilatında Başkanlıkça yürütülen hizmetlerin denetimiyle görevli olup en az dört yıllık lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim mezunları arasından atanır.” Kanundaki bu düzenleme ve özlük ve mali haklarındaki kayıplar nedeniyle Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş imzası ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 22.05.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığına, içerisinde Murakıpların da bulunduğu özlük hakları ile ilgili bir kanun tasarısı gönderildiğini belirten İsmail Mergen şunları söyledi:

Bu çalışma, yıllardır Özlük haklarından mahrum kalan Murakıplar nezdinde büyük bir heyecan uyandırmıştır. Maliye bakanlığımızın ilgili biriminde bulunan çalışmanın mali veya bir takım gerekçelerle olumsuz görüş beyan edilerek tekrar öteleneceği duyumları Murakıpları üzmüştür.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan 500 Murakıp ile ilgili yapılan çalışmalara destek vermesini talep ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatındaki denetim ve disiplin soruşturmaları murakıplar tarafından yapılmaktadır. Ancak murakıplar, aynı görevi üstlenen müfettiş, denetmen vs. unvandaki memurların almış olduğu tazminatlar ve harcırahlar gibi mali haklardan mahrumdur. Bu nedenlerle yetişmiş murakıplar başka görevlere geçmek zorunda kalmakta, bu da taşradaki denetimi ve kontrolü sekteye uğratmaktadır. Ayrıca FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaki bulunanların Diyanet İşleri Başkanlığından ivedi olarak temizlenmesinde murakıplar aktif rol oynamışlardır.

Murakıpların mesleki sorunlarının çözülmesi için aşağıda belirtilen konularda düzenleme yapılması gerekmektedir.

  1. Murakıpların hedef haline gelmemesi, tarafsız ve baskısız çalışması için ilde toplanması ve görevlerin ilden verilmesi.
  2. Mahallinde yapılmasında gerçek manada sakınca olan ve murakıbı tehlikeye sokan dosyaların teftişe gönderilmesinin önü tamamen kapanmamalıdır.
  3. Murakıpların da müfettişler gibi isim soy isim gibi bilgileri gizlenmeli ve isim kodu bulunmalıdır.
  4. Müfettişlerin olduğu gibi murakıpların da güvencesi sözde değil resmi olmalıdır.
  5. Murakıplar da hac ve umrede denetim görevinde yer almalı.
  6. Murakıplarda da kariyer basamakları olmalıdır; Başmurakıp, Baş vaiz gibi ilçe müftüsü ve il müftü yardımcısı ile aynı seviyede olmalı. Böylece teftişi rahatlatmak için gerektiğinde onların da tahkikatını yapmasının zemini hazırlanmalı.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.

avatar
25Aralık
avatar
25Aralık
avatar
18Ocak